Положення про шкільний парламент "Планета 51"


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКІЛЬНИЙ ПАРЛАМЕНТ «ПЛАНЕТА 51»

Шкільний Парламент (надалі ШП) є одним з представницьких органів системи учнівського самоврядування, суб'єктом самоврядування, життям школи. В системі учнівського самоврядування на ШП покладаються функції організаційно-виконавчого органу, що створює основу життєдіяльності спільноти учнів школи №51.

Діяльність ШП повинна сприяти розвитку елементів громадянського суспільства, підвищенню правової культури учнів, формуванню в них громадянської позиції, розвитку громадської активності та виявленню лідерів учнівського колективу.


I. Формування Шкільного Парламенту.

1.1 ШП формується з представників класних колективів 5-11 класів на основі класних виборів.

1.2 Оновлення ШП здійснюється як шляхом щорічних довиборів представників з 5 та 11 класів, так і перевиборів всього парламенту.

1.3 Колективи класів мають право відкликати свого представника до закінчення терміну повноважень, якщо він не виправдав довіри виборців і вибрати нового представника.

II. Склад Шкільного Парламенту.

2.1 Членами ШП є представники 5-11 класів, яких делегують класні колективи.

2.2 Кількість ШП залежить від кількості 5-11 класів (орієнтовно 15-25 осіб)

III. Структура Шкільного Парламенту та порядок його роботи.

3.1 Головним органом ШП є загальні збори представників. Загальні збори здійснюють свою роботу у формі засідань.

3.2 Засідання проводяться 1 раз на тиждень, по п'ятницях під час класної години.

3.3 Керує засіданням Президент школи або Прем’єр міністер школи.

3.4 На першому засіданні ШП створюються постійно діючі Коміссіі з питань культури, спорту, освіти, журналістики.

3.5 Всі члени ШП працюють в Комісіях на постійній основі. У роботі Комісії не можуть брати участь учні, які не є членами ШП.

3.6 Завданнями комісій є:

• виявлення актуальних проблем (за профілем), що відображають інтереси і потреби учнів;

• визначення (відповідно до її профілем) перспективних напрямків діяльності учнівського колективу;

3.7 Для підготовки проектів можуть бути створені тимчасові комітети, що включають в свій склад як членів ШП, так і учнів, які не є членами ШП, але зацікавлених у даному проекті.

3.8 Для консультативної допомоги керівникам ШП і для забезпечення зв'язку з педагогічним колективом, директором школи призначається педагог-куратор. У Комісіях ШП також можуть бути куратори-консультанти з числа вчителів.

IV. Права Шкільного Парламенту.

Шкільний Парламент має право:

4.1 Представляти інтереси учнівського колективу як всередині школи, так і за її межами.

4.2 Брати участь у визначенні перспектив розвитку школи, шляхів підвищення освітнього потенціалу школи, поліпшення її життєдіяльності.

4.3 Вносити пропозиції директору школи з питань заохочення учнів.

4.4 Звертатися до керівника школи (директора та його заступників) з питаннями і пропозиціями, що стосуються різних сторін життя школи.

4.5 Висловлювати свою точку зору.


V. Обов'язки Шкільного Парламенту.

Шкільний Парламент зобов'язаний:

5.1 Послідовно забезпечувати розвиток демократичних засад в житті школи.

5.2 Розвивати систему учнівського самоврядування, організовувати діяльність органів учнівського самоврядування різного рівня.

5.3 Сприяння навчальній науковій та творчій діяльності учнів, сприяння у створенні необхідних умов для відпочинку і розвитку учнів.

5.4 Здійснювати постійний зв'язок з учнівськими колективами класів для з'ясування актуальних для них проблем і потреб. Обговорювати пропозиції, що надходять від учнів школи.

5.5 Послідовно захищати інтереси колективу учнів і окремих його членів як всередині школи, так і за її межами.

VI. Президент школи

Президент Учнівського самоврядування:

Права та обов’язки.

6.1 Президент обирається таємним голосуванням серед учнів 5-11 класів, термін повноважень – 2 рік, поки не буде обрано нового президента.

6.2 Президент здійснює керівництво поточною роботою органів учнівського самоврядування, внесення пропозицій, розгляд скарг, представляє органи учнівського самоврядування у місті та за його межами.

6.3 Президент головує на засіданнях ШП, забезпечує підготовку звітів про проведену роботу, підготовку та затвердження планів роботи. Вносить пропозиції щодо діяльності органів учнівського самоврядування. Є гарантом продуктивної діяльності ШП та органів учнівського самоврядування. Утворює додаткові комітети та органи їх управління. Вносить свої пропозиції щодо покращення учнівського життя, визначає коло питань для обговорення на засіданнях.

6.4 Всі пропозиції та рішення Президента набувають чинності лише за підтримки 75 відсотків членів ШП. У виключних випадках за відсутності кворуму чи терміновості вирішення питання президент може прийняти одноосібне рішення але несе за нього повну відповідальність.

VII. Прем’єр міністер

7.1 Обирається таємним голосуванням членів Шкільного парламенту за поданням пропозиції Президентом терміном на 1 рік.

7.2 Головує на засіданні ШП( за відсутності Президента) здійснює керівництво поточною роботою органів учнівського самоврядування, внесення пропозицій, розгляд скарг, представляє органи учнівського самоврядування у місті та за його межами.

7.3 Керує складанням плану роботи , контролює його виконання,

Контролює роботу комісій та комітетів

VIII. Діяльність Комісій

8.1 Основні напрямки діяльності Комісії культури:

а) організація та проведення громадських культурно-масових заходів;

б) проведення виставок малюнків;

в) організація дозвілля і розваги дітей;

г) збір інформації про проведення вечорів і свят у класах.

8.2 Основні напрямки діяльності Комісії журналістики:

а) оформлювальна робота в школі;

б) випуск шкільної газети (організація шкільного прес-центру), випуск тематичних стінгазет;

в) підготовка загальношкільних лінійок;

г) формування іміджу школи.

8.3 Основні напрямки діяльності Комісії спорту:

а) організація та проведення спортивних - масових заходів;

б) збір інформації про проведення спортивних заходах;

8.4 Основні напрямки діяльності Комісії освіти:

а) клопотання про заохочення активних творчих учнів перед адміністрацією школи.

б) Складає рейтинг класів

в) Аналіз діяльності ШП представляється заступнику директора з виховної роботи в кінці навчального року.

IX.Забезпечення діяльності органів учнівського самоврядування.

9.1 Учнівське самоврядування використовує матеріально-технічну базу школи з дозволу адміністрації.

Немає коментарів:

Дописати коментар